#384261
morsdreng

Hvis man vil låne penge eller tegne et mobil abonnement, vil udlåneren eller mobilselskabet foretage en kreditvurdering af den pågældende. Her er registreringer i RKI/Experian, kreditstatus eller debitorregisteret væsentlige momenter da de fortæller, at personen tidligere har indgået forpligtelser som den pågældende ikke har overholdt. Selv om man slettes i registrene efter 5 år, behøver det ikke at betyde, at man ikke længere skylder penge, da forældelsesfristen for gæld sker efter helt andre regler og ofte efter længere tid end 5 år. Jeg har noteret mig, at du er slettet i RKI efter betaling af gælden.

Men der indgå andre forhold i en kreditvurdering end blot registrering hos kreditbureauer. Alder, uddannelse, beskæftigelse, løn, faste udgifter, størrelsen på dit rådighedsbeløb, formueforhold og evt. gæld m.m. indgår også. Har man været ansat i samme virksomhed i lang tid og har man, når alle faste udgifter er betalt, et rimeligt beløb til kost, tøj og uforudsete udgifter, er det lettere at låne, end hvis man er på overførselsindkomst og har et rådighedsbeløb på en størrelse som man ikke kan klare sig for.  Naturligvis har størrelsen på det beløb du ønsker at låne og varigheden af dit kundefor-hold til banken også betydning.  En vits siger, “kan man ikke låne penge i sin bank, er det enten fordi banken ikke kender en – eller netop fordi den gør.”

At du er flyttet meget rundt er heller ikke godt i forhold til en positiv kreditvurdering, da det giver banken indtryk af ustabile forhold.

Hvad der nøjagtigt ligger til grund for dine negative kreditvurderinger er svært at sige, men årsagen er sandsynligvis, at banken pga. af dine oplysninger finder at der er risiko for, at du ikke kan betale lånet tilbage.