#382898
morsdreng

Har man lånt penge, skal de naturligvis betales tilbage. Er der ikke en skriftlig aftale (et såkaldt gældsbrev) kan det være svært at bevise, at du har lånt penge ud til den pågældende, hvor meget og på hvilke betingelser. Er der ingen skriftlig aftale om lånet, kan det blive nødvendigt at gå til retten for at få dom for, at du har penge til gode hos den pågældende.

Den mest enkle løsning vil være, at du får personen til at vedkende sig gælden til dig,  enten ved at underskrive et gældsbrev eller et frivilligt forlig. Skal det kunne bruges i fogedretten skal det laves rigtigt og hertil får du behov for sagkyndig bestand. Det kan derfor let koste dig 2.000 kr. eller mere at forsøge at inddrive dit tilgodehavende. Alternativet er løbende at rykke og håbe på, at du med tiden får tilbagebetalt pengene.

Du skal  huske på, at selv om personen bliver dømt til at betale dig penge, underskriver et gældsbrev eller frivilligt forlig, er det IKKE ensbetydende med at gælden til dig i praksis også bliver betalt. Har han ingen betalingsvilje og ejer han ikke såkaldte udlægsegnene aktiver, typisk ikke overbelånt hus, ejer- eller andelslejlighed, gældfri bil eller opsparing i banken, kan du ikke tvinge ham til at betale og kan kun håbe på, at hans økonomi bliver bedre inden dit tilgodehavende er blevet forældet.