#138152
elkaya

Det er meget trist for dig og andre i lignende situation.

Men vi må som danskere snart vågne op af vores Tornerose søvn og indse at der trods mange forbrugerråd, ankenævn, garantiordninger o.l. markedsføring af erhvervslivet som troværdigt og tillidsfuldt, ikke er nogen lov der forbyder den kloge at narre den mindre kloge, uden at være personlig.

Uanset hvilke dispositioner en virksomhed eller en forbruger foretager sig, så er der kun Aftaleloven og Købeloven til at regulere retsforholdet mellem parterne.

Sæt dig ind i denne lovgivning og forstå at det er klageren i et købeforhold eller aftaleforhold som skal løfte bevisbyrden hvilket betyder at du kan glemme alt om de førnævnte ordninger og blot sikre dig selv at have beviserne i orden uanset hvilke dispositioner du foretager dig som forbruger. Om det er banken, håndværkeren, mekanikeren, cykelsmeden eller enhver anden, så er det klageren der skal løfte bevisbyrden hvis en reklamation eller tvist ikke løses i mindelighed uden domstolenes medvirken. Når det først dertil og du som forbruger ikke har nogen beviser så taber du hver gang.

Sådan er det nu en gang – desværre – at være borger i et såkaldt demokratisk retssamfund i det 21.århundrede. Vi tror vi har rettigheder, men det er blår i øjnene på lægfolk for hvis ikke politikerne tillod erhvervslivet at plyndre forbrugerne for det der er tilbage efter at SKAT har taget sin del, så ville hele systemet bryde sammen. Som borgere og vælgere er vi blot midlet til at politikere og erhvervsliv kan boltre sig frit i et liberal kapitalistisk system som sender regningen videre til borgerne når deres handlinger eller mangel på samme har spillet fiasko og ført verden ud i en recession af historiske højder – måske den allerstørste nogensinde på trods af billioner og atter billioner af politisk tildelte skatteyder midler til den finansielle sektor især men også andre brancher i erhverslivet som byggeindustri og bilindustri selvom sidstnævnte ikke er aktuelt længere i DK.

Anker Jørgensen regeringen forsøgte sig med inflation som vejen til velstand.
Den siddende regering og andre liberal kapitalistisk orienterede regeringer i verden har
forsøgt sig med lånefinansieret vækst i et omfang som ikke tidligere set og med til stadighed mere og mere opskruede ehendomsværdier som sikkerhed.
Som ethvert andet pyramidespil så falder korthuset allerede når den første begynder at tvivle på systemet og ikke putter flere penge ind i det. Det skete da boligfesten ved at den finansielle sektor ikke længere selv troede på projektet og trak sig fra yderligere kreditgivning.

ScandiNotes og alle andre lignende produkter blev jo udtænkt af den finansielle sektor med politikernes billigelse for at holde gryden i kog og få yderligere midler kanaliseret ind i pyramidespillet.

Nu er festen forbi. Ikke mere spil for galleriet er muligt. Der er kun hårdt arbejde tilbage for borgere og skatteydere for at skaffe nye midler til politikernes og den finansielle sektors kommende projekter. For tro mig de kommer igen i anden og ny forklædning så de ikke umiddelbart kan genkendes af de som måtte tilstrækkelig hukommelse og indsigtertil at gennemskue det hele blot er gammel vin på nye flasker.

Jeg kan kun beklage, men vi får altså nu en gang kun det som system som vi nu en gang overlader politikerne at sætte dagsordenen for ved at afgive betingelsesløse stemmer i tiltro til at enten rød stue eller blå stue vil gøre det bedre uden at vi selv skal ligge for meget tankevirksomhed i det.