#382119
morsdreng

Den eller de som har pant i en grund med eller uden bygninger vil bevare deres pant selv om grunden udstykkes i 2.

Derfor bestemmer panthaverne også OM de vil frigive det udstykkede areal og HVAD betingelserne herfor vil være, f.eks. ekstraordinær nedbringelse af gælden som fortsat skal have pant i den oprindelige – men nu mindre – grund.

Har du undersøgt de skattemæssige konsekvenser?