#381714
morsdreng

Min fejl. Når rådighedsbeløbet rettelig er på 7.500 kr. kan du sammenligne dette med mine oplysninger om Finanstilsynets vejledende minimumssatser som i 2016 var på minimum 5.000 månedligt til en enlig. Nogle – men ikke alle banker, har interne regler om størrelsen på rådighedsbeløbet. I dag stilles der også krav om en egen udbetaling på 5% af købsprisen, hvordan harmonerer det med oplysningen om at huset købes for restgælden på 1.300.000 kr.? Hvis Nordea ikke vil finansiere køber er der ikke andet at gøre end at prøve et andet sted.

Søg professionel rådgivning hos advokat til at få udarbejdet en købsaftale m.m. og fastsættelse af en pris der tager hensyn til de beløb som sønnen har forbedret ejendommen med, øvrige arvinger, kravet til købers minimums udbetaling på 5%, reglerne for familie handel og gaver og prøv herefter i et andel pengeinstitut.

Kan sønnen ikke få finansieret købet får i behov for rådgivning til at sikre hans forbedringer af ejendommen, som i realiteten er lån som han har ydet dig.