#381700
morsdreng

Du har i et pengeinstitut  haft en konto som er udgået i 2007. Nu 13 år efter vil du have, at banken skal dokumentere at pengene er udbetalt og til hvem.

Banken har kun pligt til at gemme bogføringsbilag i 5 år, hvorfor du ikke nu kan forlange at banken nu skal fremlægge den ønskede dokumentation. Iflg. årsopgørelsen fra SKAT for 2007 har du fået tilskrevet rente på kontoen og dens indestående var ved årets udgang “0” = kontoen er udgået i løbet af 2007. Men du får hvert år også årsopgørelse fra banken, som også må have vist at kontoen er udgået i løbet af 2007. Så det er noget sent du reagerer.

At du skal dokumentere at du har fået pengene udbetalt i 2007 lyder mærkeligt og må skyldes en misforståelse hos enten banken eller dig.

Du kan indbringe sagen for Det Finansielle Ankenavn (tidligere Pengeinstitutankenævnet) men prøv inden at læse dets afgørelse 580/2012 og andre afgørelse om spørgsmålet