#381276
morsdreng

 

Du ejer en del af en anpartsejendom, hvor parternes indbyrdes forhold reguleres af indholdet af den samejeoverenskomst som er tinglyst på ejendommen.

 

Du kan læse mere om konstruktionen på:<span style=”mso-spacerun: yes;”>  </span>https://www.bolius.dk/vaerd-at-vide-foer-du-koeber-en-ideel-anpart-16210

 

Den oplyste fordelingsnøgle på 60/40 passer med, at den lejlighed som du bebor er på de oplyste 125 m2 og den anden på 79 m2. Fordelingstallene tyder på, at 2 salen ikke indgår i nogen af de 2 lejligheder. Derfor har samejeoverenskomstens regler betydning for hvem der har brugsretten til 2. sal, hvordan der skal forholdes ved arbejder på ejendommen/den enkelte lejlighed og udvidelse af en lejligheds areal. Inddragelse af en tom 2. sal til beboelse kræver byggetilladelse og er derfor muligvis ulovlig.

 

Uden flere oplysninger kan du ikke rådgives yderligere på dette forum. Men du bør overveje at søge juridisk rådgivning i sagen. Du kan f.eks. starte med at kontakte den lokale advokatvagt medbringende samejeoverenskomsten og BBR udskrifter over begge lejlighederne i ejendommen.

 

Men du skal være opmærksom på, at ejernes manglende samarbejde kan gøre livet surt for jer begge og ikke vil gøre det lettere at sælge din anpart. Derfor bør du træde varsomt i forhold til den anden medejer indtil du har fået professionel rådgivning.