#381267
morsdreng

De fremgår af reglerne om hvidvask og finansiering at terrorisme. Her følger et uddrag fra Finanstilsynets quick.-guide:

Overvågning af kundeforholdene
Jeres virksomhed skal løbende overvåge jeres kunders transaktioner og aktiviteter, og om der sker ændringer i jeres kunders rutiner og adfærd.
For at I kan kende jeres kunders rutiner og aktiviteter, kan det være relevant at vurdere den enkelte kundes formål med at være kunde hos jer og omfanget af kundeforholdet. Det er det, som i hvidvaskloven hedder ”forretningsforbindelsens omfang og tilsigtede beskaffenhed”. Dette vil hjælpe jer til at vurdere, om kunden har en legitim hensigt. I skal derfor spørge jeres kunde, hvad kundens formål er med at være kunde hos jer, og i hvilket omfang kunden agter at benytte sig af jeres produkter og tjenester.
Dermed kan I også senere lettere vurdere, om en specifik transaktion eller lignende er usædvanlig for kunden eller kundens formål med og omfang af forretningsforbindelsen.
Overvågningen af jeres kunder bør tilrettelægges efter den enkelte kundes forhold og bør løbende justeres på baggrund af jeres viden om kunden. I bør desuden risikovurdere kunden på ny, når der sker ændringer i kundeforholdet, kundens transaktioner eller adfærd.
Det er vigtigt, at I sikrer jer, at de transaktioner og aktiviteter, som jeres kunde foretager, er i overensstemmelse med jeres viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil.