#137870
Anonym

Jamen befolkningen burde føle sig plukket, for pensionsselskaberne er de eneste sikre vindere. De 1,5% som Danica lover, er mindste gennemsnitlige forrentning af opsparingen – nogle år kan man få mere, i andre år kan man få mindre. Selskaberne “plejer” at konkurrere om at give det højeste afkast, i perioder op til 10%, men lige for tiden ser det sløjt ud.
Pensionsselskaberne forsøger at gøre tingene uigennemskuelige ved at få os til at fokusere på, hvad der bliver udbetalt, når vi går på pension (eller dør eller bliver invalid), men fakta er, at forrentningen er elendig og gebyrerne alt for høje.
Unit link ordninger giver mulighed for at investere selv, men kun i de investeringsforeninger, som selskaberne har udvalgt – på den måde betaler man dobbelt gebyr for at gøre tingene selv: først til forsikringsselskabet, derefter til investringsforeningerne.
Der findes kun én god måde at få mere ud af sin pensionsordning end selskaberne har kalkuleret med: Opret en livrente og lev længere en gennemsnittet! Livrenten er den ordning, hvor evt restbeløb går i pensionsselskabets kasse, d.v.s. hvis man dør får man når den kalkulerede middellevetid – til gengæld må selskabet betale, hvis man lever længere end beregnet.
Når arbejdsgiveren har valgt at tegne aftale med Danica, er man som medarbejder bundet til denne aftale, men der er normalt visse muligheder for at justere anvendelsen af det indbetalte beløb: hvor meget skal gå til forsikringsdækning (død, invalideforsikring, kritisk sygdom, sygeforsikring) og hvor meget skal spares op til pension. Inden for forsikringsdelen kan man også justere: hvor meget til børn, hvor meget til ægtefælle/samlever ved død, og opsparingen kan fordeles på kapitalpension, ratepension eller livrente.
Det vil være en rigtig god ide at kontakte personaleafdelingen for at få et møde med forsikringskonsulenten, som kan forklare, hvordan pensionspengene er placeret og hvad man kan regulere. Vedkommende kan også svare på, hvilke muligheder er der for at flytte pensionen i forbindelse med fratrædelse, evt. også om opsparingen kan udbetales hvis der betales 60% i afgift.