#137866
elkaya

For så vidt angår DVC mærkningen skal det bemærkes, at det ikke er en garantiordning, men alene er en oplysning om at Teknologisk Institut i Århus kontrollerer og indestår for at virksomhedens markedsføring og produktion af sine vinduer og døre også overholder virksomhedens egne oplysninger om sine produkter etc.

Hvis du vil sikre dig en garantiordning er gældende skal du sikre dig ved selv at kontrollere at virksomheden for din leverance vil være fuldgyldigt medlem af Vinduesindustrien, for det er her og under DVC mærkningen at garantiordningen findes.

Det paradoksale er at en vinduesproducent godt kan være medlem af DVC ordningen uden at være medlem af Vinduesindustrien, men en ikke omvendt på trods af forbrugerne altid rådes til at sikre sig at den valgte leverandør af døre og vinduer er tilknyttet DVC ordningen.

Hvis virksomheden kun er knyttet til DVC ordningen og leverer dig et produkt som i kvaliteten af såvel materialer som forarbejdning er i strid med virksomhedens egne oplysninger herom, så er der ingen erstatning og for så vidt angår Teknologisk Institut i Århus larmende tavshed på forespørgsel om de synes at have leveret den nødvendige kontrol med en given virksomhed og dens produktion.

Hvis nogen af Jer går i tanker om at købe døre og vinduer, og i overvejer Horn Aps i Lunderskov http://www.horn-aps.dk og Theil Vinduer & Design i Holbæk http://www.theillvinduer.dk så vogt Jer for slesk tale og prangende selvprofilering og anprisninger af deres produkter.

Poul Christensen og Per Theill var henholdsvis stifter af og sælger for hedengangne PC Vinduer & Døre A/S i Gesten.

Poul Christensen er en meget højt profileret herre i vinduesbranchen som forstår at få foden inden for de rigtige steder og benyttes bl.a. ved projekter i Grundejernes Investeringsfond.

Ikke desto mindre har PC Vinduer & Døre A/S solgt produkter som Bygningskultur Danmark og arkitekt Peter Bering, som udmeledt syns- og skønsmand på begæring af PC Vinduer & Døre A/S, har erklæret er i strid med virksomhedens oplysninger om kvaliteten i såvel materialer som i forarbejdningen heraf i en sådan grad at omlevering vil være billigere end at afhjælpe alle fejl og mangler derved.

Når så det brænder under fødderne på virksomheden så sælger man firmanavn og produktionsrettigheder til et nyt selskab som så lejer produktionslokalerne tilhørende PC Holding og/eller muligvis også produktionsudstyr tilhørende Poul Christensens selskaber.

Det købende selskab overtager reklamationsforpligtigelsen overfor det sælgende selskabs kunder angiveligt mod en personlig garanti fra Poul Christensen.

Det købende selskab går efter godt et år konkurs angiveligt pga. reklamationer for et større millionbeløb og verserende sager ved domstolene vil ikke kunne eksekveres af køberne fordi virksomheden er både solgt og gået konkurs under forberedelsen af sagerne uden at køberne har hjemmel i lovgivningen til at kræve sikkerhedsstillelse fra hverken det sælgende- eller det købende selskab ved medhold til køberne.

Det er blot et eksempel på de herskende retsforhold i et såkaldt demokratisk retssamfund i det 21.århundrede, der viser hvorledes kapitalejerne og politikerne er i ledtog med hinanden om at sikre hinanden fri adgang til skrupelløs udnyttelse af borgerne-forbrugerne-skatteyderne.