#137850
elkaya

Og alle de højtuddannede jurister, økonomer, revisorer med og uden autorisation osv. kunne så også få frigivet nogle resurser til noget mere produktivt arbejde end at finde huller i skattelovgivningen for deres klienter.

Gerne samme bruttoskatteprocent for både virksomheder og private blot det ikke går ud over basale ydelelser som lige og fri adgang til almen uddannelse til og med gymnasiet,
sundhedsbehandling såvel forebyggende som helbredende, infrastruktur etc.

Jeg vil afstå fra at sige i verdensklasse, som jeg bemærker det oftest nævnes i den politiske retorik skulle være gældende for det nuværende niveau på ovennævnte områder, da jeg er af den opfattelse at niveauet for at befinde i verdensligaen, så må være alt for langt nede set i relation til kvaliteten herhjemme.

Desværre er det nu nok heller ikke kvaliteten, som disse politikere har for øje, med denne retorik.

Ingen tvivl om at vi bruger den største andel af BNP på disse ydelser, men får for lidt kvalitet for pengene. Der er alt for meget politisk detaljestyring inden for de afstukne rammer. Uddeleger med frihed under ansvar og pålæg så de ansvarlige på områderne reelle sanktioner ved overtrædelse af lovenes indhold og eller hele ånd.

Vi skal ikke have politikere til at bedømme politikeres fejl og forsømmelser.
Advokater til at bedømme sine egnes fejl og forsømmelser.
Læger til at bedømme sine egnes fejl og forsømmelser.
Osv. osv.

Slut med dette kammerateri og holden hånden over og under sine egne.

Begår disse grupper fejl og forsømmelser så må de belyses af sagkyndige på anklager og forsvarers side med en jury repræsentativ for befolkningens sammensætning til at afgøre sanktionen for den pågældendes forseelse.