Forside Fora Privatøkonomi Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929 Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929

#137844
elkaya

Jeg troede ellers lige at vi var enige på spørgsmålet om bruttoskat.

Du er imidlertid ikke nødvendigvis enig med watchmans tanker om total skattefrihed for virksomheder.

Personligt mener jeg at virksomheder skal bidrage til den infrastruktur, som de også har fordel af og som her til lands overvejende betales over skatterne.

Ellers må virksomhederne stilles over for brugerbetaling således at deres belastning af infrastrukturen beregnes og betales krone for krone af virksomhederne. Jeg mener der er tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag til at kunne beregne f.eks. lastbilers, varevognes, firmabilers belastning på vejnettet og at den langtfra opvejes af vægtafgifterne, som er den egentlige betaling for brugen af vejnettet.

I f.eks. Singapore koster en bil det, det koster fabrikanten at levere den i Singapore, men du kan ikke købe en bil uden at have betalt for en brugerlicens, som er flere gange dyrere end selve bilen.

Singapore er en fantatisk model, hvis man lige ser bort fra at landet regeres af et militærdiktatur, men deres økonomiske succes er lige så ubestridelig som den kinesiske er det, men så vidt som jeg har oplevet det, uden den store sociale og miljømæssige slagside, som findes i den kinesiske model.

Kina er i dag en forureningsmæssig katastrofe, som har store menneskelige omkostninger med lidelser og tidlig død til følge for mange.