#137840
elkaya

Det er du da velkommen til at være, men der er ikke meget som tyder på det så længe skatten trods alt er konkurrence dygtig med lande, der byder iværksætterne tilsvarende infrastruktur osv.

Alt andet lige så er den nominelle skatte procent også fastlagt ud fra at indtjening og indkomster reduceres ved diverse mere eller mindre officielt godkendte fradrag og den nominelle skatteprocent ville kunne reduceres væsentligt ved frafald af alle fradrag og dermed gøre det langt mere overskueligt for iværksættere ude fra at overskue skattereglerne i forbindelse med overvejelserne om hvor de bedste muligheder for etablering findes til den billigst mulige beskatning.

Virksomhederne benytter også denne infrastruktur og har fordel af samme som ikke skal stilles virksomhederne kvit og frit til rådighed.

Jeg vil som skatteyder ikke betale for at virksomhederne gratis skal kunne benytte denne infrastruktur.