#137830
elkaya

Helt enig.

Indkomstskat skal beregnes af brutto lønindkomst og brutto omsætning i virksomhederne.

Om virksomhederne og/eller private er gode eller dårlige til at disponere er skattebetalingen uvedkommende.

Hvis man som person eller virksomhed evner at skabe sig en given indkomst eller omsætning så er det grundlaget for bidraget til fælleshusholdningen. Hverken mere eller mindre.

Som det er i dag bliver skatteyderne belastet af alle hjælpepakkerne til erhvervslivet samtidig med at selv samme erhvervsliv bidrager mindre til husholdningen fordi tabene kan fradrages og dermed reducere virksomhedernes skattebidrag med skatteværdien eller 28 % af tabenes størrelse.

28 % af virksomhedernes samlede tab sendes direkte videre til fælleshusholdningen som så må tåle yderligere forringelser eller forhøjelse af skattebridragene fra personlige skatter og afgifter i almindelighed. Igen med fordel til virksomhederne hvor 100 kroners forøgelse af afgifterne blot sender 28 kroner mindre i virksomhedsskat til samfundshusholdningen, som så måte tåle yderligere forringelser og eller skatteforhøjelser.

For slet ikke at tale om de multinationale virksomheder som har omsætning her i landet men på trods af diverse politiske tiltag til imødegåelse af skatteunddragelse stadigvæk omsætter for milliarder her i landet samtidig med at de kun bidrager med pebernødder i skattebetaling.

Hvis ikke 28 % af omsætningen skulle være et rimeligt bidrag for de omsætningsmuligheder der trods alt er til stede i et land med national købekraft og velstand som det danske.

Det svarer jo blot til nogle af de afkast som virksomhederne beregner sig selv på en investering i nye markeder og produkter.