#380550
morsdreng

 
<p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>Da du har kontanter svarende til garantibeløbet kan du som sikkerhed for garantien pantsætte indeståendet på dine konti stedet for et ejerpantebrev i ejendommen og i denne forbindelse muligvis forhandle dig til en lavere garantiprovision. Du kan evt.også pantsætte indeståendet på dine konti direkte til den entreprenør som opfører huset og dermed helt undgå en garantistillelse</span></p>
 
<p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>Det skal fremgå af en bankgaranti på hvilke betingelser denne skal udbetales. Der er 2 hovedmuligheder enten udbetaling på anfordring eller mod samtykke/dom. At garantien kan udbetales uden dit samtykke kan være risikabelt. De nærmere vilkår for garantistillelsen og betingelserne for udbetalingen af denne skal afklares allerede i entreprisekontrakten. Sker sikkerhedsstillelsen direkte overfor entreprenøren bør denne kun kunne hæve sikkerheden under de samme betingelser som er gældende for udbetaling af garantien.</span></p>
 
<p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>At opføre hus er en stor investering for en privatperson og bør ikke finde sted uden forudgående juridisk og byggeteknisk rådgivning. Drøft indholdet af aftalen med entreprenøren og betingelserne for garantistillelsen med en advokat INDEN underskrift og benyt en byggeteknisk rådgiver til at gennemgå projektet og følge byggeriet indtil aflevering. </span></p>