#380535
morsdreng

Inden man køber og især betaler for en bil har man i Bilbogen siden 1993 kunnet undersøge om der var gæld i bilen. Det har du desværre glemt.

Når din “ven” sælger en bil til dig, garanterer han – også selv om det ikke står nogen steder – at der ikke er anden pant i bilen end hvad du har betalt/fået oplyst. Er der pant i bilen har panthaveren krav på at få forsikringssummen indtil hans pant er fuldt indfriet. Til gengæld har du et krav mod din såkaldte ven på det beløb (fra forsikringssummen) som du har måttet betale til panthaveren. Til sikkerhed for dit krav kan du kræve at få pant i vennens MC, hvilket forudsætter denne ikke allerede er belånt til langt over styret. Har du reg. nr. på MC, kan du selv undersøge ejerforhold og pant i bilbogen.

Alt kan lade sig gøre hvis blot parterne kan blive enige herom, men jeg har svært ved at se, at en person/virksomhed som siden 2013 har haft pant i din vens bil, som du købte for 3 år siden vil acceptere, at aflyse sit pant i bilen for at du kan få hele forsikringssummen udbetalt for i stedet af få et usikkert pant i skyldnerens motorcykel. Det forudsætte også, at MC´en ikke allerede er belånt og at du ven en den reelle ejer af motorcyklen. Desværre for dig vil panthaveren sandsynligvis anset det som værende en sag alene mellem dig og din ven.

Inden du kan komme videre skal du have undersøgt om motorcyklen er pantsat, dennes ejerforhold og værdi ved salg i fri handel (ikke købsprisen), forsikringssummens størrelse og hvor stort et beløb panthaveren i bilen forlanger for at aflyse sit pant. Hvis du ikke selv kan undersøge disse forhold og gennemføre forhandlingerne med panthaveren og din ven, bør du overveje at søge sagkyndig bestand hos en advokat. En sådan vil du også få brug for til at hjælpe dig med at få sikkerhed i motorcyklen for dit krav mod din ven. hvis det ikke lykkes at få en aftale med panthaveren om flytning af pantet.