#380469
morsdreng

 

En betaling gennem PBS (Pengeinstitutternes Betalingsformidlings center) nu Betalingsservice forudsætter, at der er lavet en tilslutningsaftale mellem dig og den bank hvor du har kontoen hvor betalingerne skal trækkes OG at du har indgået en betalingsaftale med den du skylder penge om, at denne må benytte Betalingsservice til at iværksætte betalinger fra dig. I øvrigt er det ikke alle virksomheder som er tilsluttet eller kan benyttet Betalingsservice.

 

Når det drejer sig om et lån/gæld, er det de enkelte ydelser som trækkes via Betalingsservice. Om den du skylder penge kan og vil lade hele din skyldige gæld blive betalt via Betalingsservice er tvivlsomt.

Banken hvor du fører din konto kan tilbageføre betalinger via Betalingsservice hvis du ikke har indgået en tilslutningsaftale med banken eller hvis der ikke er dækning for betalingen på din konto. Derudover vil overtrækket give skår i forholdet til din bank og kan betyde, at dine eventuelle aftaler med banken opsiges uden varsel pga. misligholdelse.

 

Din plan om betaling af din gæld ved selvtægt svarer næsten til at trykke dine egne penge – og det er helt klart ulovligt og det samme kan være tilfældet med overtræk og misbrug af betalingsservice.