#380395
morsdreng

En pant- eller udlægshaver kan begære tvangsauktion over en fast ejendom uden tilladelse eller accept fra for- eller efterstående prioriteter. Derfor kan banken ikke modsætte sig en tvangsauktion.

En ejendom vil normalt kun blive begæret solgt på tvangsauktion hvis den pågældende panthaver vurderer, at man vil kunne få hel eller delvis dækning fra auktionsbuddet. Får den pågældende slet ikke del i auktionsbuddet, skal denne selv betale alle auktionens omkostninger, som ellers skulle betales af auktionskøberen udover auktionsbuddet. Denne regel er indført for at undgå, at en panthaver med prioritet udenfor ejendommens forventede salgspris begærer tvangsauktion af rent chikanøse grunde.

Da en udlægshaver har prioritet efter realkredit- og banklån får denne sjældent noget ud af at begære den pantsatte ejendom solgt på tvangsauktion.

Du kan finde mere om tvangsauktion på f.eks. Familieadvokatens hjemmeside,