#380379
morsdreng

Du oplyser ikke om firmaet er personligt ejet eller et selskab (ApS, A/S eller IVS)

En leaset bil er reelt lejet og tilhører derfor IKKE den som har leaset/lejet bilen. Dine kreditorer/dem du skylder penge kan derfor hverken få pant i eller foretage udlæg i en leaset/lejet bil. Er bilen leaset af et selskab, kan hverken selskabets eller dine private kreditorer “røre” bilen.

Din oplysning om, at SKAT måske kan tænkes at lukke dit cvr-nummer kan tyde på, at det er firmaet/selskabet som har gæld til SKAT og har leaset bilen. Er det tilfældet kan SKAT, hvis du ikke betaler gælden eller indgår en afviklingsaftale, i yderste konsekvens begære selskabet konkurs, hvilket vil føre til at leasingkontrakten ophører, da konkurs er en ophævelsesgrund uden forudgående varsel og ingen ønsker at fortsætte lejeaftaler med et selskab under konkurs.

Nærmere klan vi ikke komme det med de på oplysninger du har givet.