#137496
Anonym

Som jeg siger, hvis man i juridsk forstand kan dokumentere, at man er blevet ført bag lyset, vil man blive tilkendt erstatning.

Hvis man derimod ikke kan dokumentere det (hvilket jeg vil gætte på er tilfældet for mere en 95% af jer her i forum) kommer man ingen vegne.

Må jeg så lige henlede opmærksomhbeden på, at det vidner om “uforstand” at du siger “pengeinstitutankenævnets dom”.

Ankenævn fælder ud fra den nuværende lovgivning ikke domme. De kommer med KENDELSER, og der er en kæmpe forskel. En dom har retskraft, etablerer en formel fordring og er direkte eksigibel i forhold til en fogedsag, dersom pengeinstituttet ikke imødekommer dommens indhold. En kendelse, har ingen retskraft, og pengeinstituttet vælger selv om de vil følge kendelsen, eller lade være.