#137474
Anonym

Pas nu på ikke at blande sagerne sammen:

Hvis TDC påstår du eksempelvis skylder 1.200 kr, men du kan opgøre beløbet til 600,00 kr, så er den korrekte fremgangsmåde følgende:

1. Du indbetaler 600 kr til TDC, og meddeler selskabet skriftligt i et rekommanderet brev, at du ikke mener TDC har yderligere krav.

2. Retsvirkningen af din skriftlige henvendelse er, at der ikke foreligger nogen fordring, før retskravet er slået fast ved første retsinstans – byretten.

3. Ligeledes strider det mod god inkassoskik at forfølge kravet før der er fældet dom. Hvis TDC alligevel gør det, har de ingen juridisk ret til dækning af inkassosagsomkostningerne. Heller ikke selv om de efterfølgende vinder sagen.

4. Endvidere kan RKI ikke optage en registrering, hvis de er vidende om, at du bestrider kravet. Såfremt man på dette tidspunkt allerde er blevet optaget i RKI, kontakter man blot skriftligt RKI, og meddeler RKI at kravet bestrides. Herefter skal RKI slette dig.

5. Hvis TDC stadig mener du skylder beløbet, må de herefter gå til domstolene, med henblik på at få fastslået fordringens eksistens og få genoptaget RKI-registreringen.

3. Så alt i alt: Bevisbyrden påhviler alene TDC, men det siger sig selv, at hvis TDC får ret, så bliver du dømt til at betale både regningen, dine egne og dele af TDC’s advokatomkostninger samt retsafgiften.