Forside Fora Privatøkonomi Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929 Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929

#137414
elkaya

Man kan forestille sig hvad som helst og hvis ikke forestillingen kan underbygges af faktiske forhold, så er og bliver det en illusion uden hold i virkeligheden.

Når det er sagt så er jeg i øvrigt ganske enig med dig i at i relation til politiske og finansielle magt elite i denne verden og i vores egen lille andedam, så tagewr vi danskere os en lang lur sammen med Holger Danske i tiltro til at myten er en realitet, så hvis det virkelig var så galt fat, så ville han vågne og komme os til undsætning.

Det er jo meget nemmere end at skulle bruge mental og fysisk energi på at forholde sig til hvad der sker i denne verden og her til lands.

Nu skal vi igen affinde os med at en afgående statsminister giver stafetten til en tro væbner uden at vælgerne inddrages med et valg til afklaring om kanditaten også er værdig til opgaven og ikke blot er udtryk kammerateri blandt den politiske elite.

Personligt er jeg ganske utryk ved en person der forlader et amt med 300 millioner i underskud, at han nu skal sættes til at vogte selveste statskassen. det har indtil nu været et taknemmeligt job al den den stund at verdensøkonomien har været med den siddende regering som på trods af fejl og mangler ved deres dispositioner har kunnet fremvise positive husholdningsregnskaber ligesom den finansielle sektor og erhverslivet i øvrigt har kunnet det under den længste optur nogensinde.

Nu er skeletterne væltet ud af skabene, først i den finansielle sektor og sidenhen i erhvervslivet hvor selv tidligere ansete mastodonter er de rene vaklende korthuse. Nu mangler blot at de politiske magthavere også viser sig ikke at noget tøj på.

Den siddende regering og det nuværende Folketings medlemmer er selv alt for syltet ind i tidligere tiders dispotioner eller mangel på samme, så det er også tid til en udrensning her så vi kan få vidsket tavlen ren og starte med helt nye og uplettede aktører på banen, vhsi det ovrhovedet findes i det nuværende politiske establishment.

Jeg tvivler desvære. De er alle uværdige til deres positioner. Det er blot ikke alle der afsløres og udstilles fordi de står ryg ved ryg og forsvarer deres egne personlige særinteresser i ikke at ændre på systemet og forhindre deres eget pamperi som når helt på linje med de særregler som det sovjestiske styre anlagde for sig selv.

Kommunismen, soialismen, liberalismen og kapitalismen i deres rene former har alle spillet fallit her i det 2.100 århundrede. Der kræves nytænkning i nye baner for fremtidens samfund. Vi gamle og indoktrinerede må give plads for de ikke utilpassede unge som altid igennem historien har vist en intuitiv evne til at fange tenderser og skabe nye fællesskaber.

Blandt de nukendte samfundsformer er det frie initiativ som menneskets dirvkraft nok bedst stillet med liberalilsmen og kapitalismen, hvis den kan nytænkes i en gensidig respekt og ansvarlighed mellem borgerne og erhvervsliv. INgen af de to kan eksistere uden den anden i en forbrugerøkonomi som vi kender det i den største del af verden hvor selv Kina har set nødvendigheden af at tilpasse sit eget kommunistiske et parti styre il markedsøokonomiske betingelser med stram styring og regulering. Ikke at jeg siger vi skal kopiere deres politiske system, for det er stærkt undertrykkende for individet i sær det svageste individ som kommunismen og socialismen ellers siges at skulle tage vare på.

Tænk hvis alle de midler som politisk er blevet brugt på at redde storkapitalen i den finansielle sektor i stedet var blevet brugt på at bevare købeevnen og dermed købelysten blandt forbrugerne i den industrialiserede verden samtidig med at udviklingslandene var blevet hjulpet til en bæredygtig selvforsyning for individet og måske hele samfundet, hvis det ikke styres af korrupte magthavere, som også blot rager til sig uden øje for hele samfundets ve og vel, så både indvidet og hele samfundet i udviklingslandene kunne blive en integreret del der på på lige vilkår løftede i samlet flok med den industrialiserede verden og dermed få mulighed for at bedre egne kår.