#137310
elkaya

Gid det ville være så vel. Kaupthing Bank og den islandske stat som ejere af FIH er selv så forgældede at de ikke vil kunne stille med al den kapital som banken vil få brug på trods af forsikringerne om det modsatte.

Det bedste for den danske stat er at banken og bankerne i almindelighed går konkurs nu og staten trækker sine penge ud. Derved undgås at banker som vil eksistere alene på grund af statsmidler fremover ikke vil kunne modregne sine store tab på porteføljerne i en positiv indtjening og dermed belaste samfundskassen med skatteværdien af tabene.

Hvis staten yder midler for 100 mia som posltring mod tab på porteføljerne så vil staten fremover miste virksomhedsskat for 28 mia. Dette beløb vil du og jeg også skulle finansiere med øget beskatninger af indkomster og formuer eller begrænsninger i fradragsmuligheder til følge.

Bankerne fyrer alligevel personale og låner ikke penge ud uanset hvor mange midler staten fylder i deres pengeskabe for bankerne ved godt at sandsynligheden for at låntagerne kan betale tilbage er begrænset og begrænsningen vil være stærkt stigende fremover med forværring af deres nuværende situation til følge.

Men det er da optil dig og andre om de vil trække pinen ud og forværre egne fremtidige problemer med yderligere beskatning af egne midler til følge.