#137294
LMA

Jeg har ikke forstået dit formål med indlægget…

Men til orientering foretages værdiansættelsen af bankernes risikovægtede aktiver med baggrund i Lov om Finansiel Virksomhed samt kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Se evt. finanstilsynets hjemmeside.