#137258
Anonym

Hvis afsenderen ikke kan bevise at have afsendt den pågældende vare, og du ikke har kvitteret for modtagelse, hvor du samtidigt har mulighed for at kontrollere forsendelsen med overbringeren som vidne, så kan du indberette sagen for domstolene – hvis det altså kan betale sig.

Hvis jeg skulle sende en dyr vare, så skulle jeg nok sørge for at dokumentere forsendelsen.

Der findes ingen steder, hvor du kan tilbagekalde en kontooverførsel af egen kraft.