#137210
elkaya

thsv, så prøver jeg igen for sidste gang:

kl 23:53 i går skrev jeg:

……Enten tager du nu et tillægslån i realkredit på 120.000 kroner, som du så nedbringer det dyreste af dine to øvrige boliglån med eller også venter du til rentetilpasningen i december 2009 og ellers gør det samme igen til den tid….

Jeg kan ikke se ud af de givene oplysninger at prioritetslånet på 100.000 kroner skulle være et F-1 lån. Jeg har forstået at prioritetslånet og boligkreditten er ydet som banklån. Måske en fejlopfattelse, men jeg påpegede at det hele også kunne vente med at blive foretaget i forbindelse med den ordinære rentetilpasning.

Hvis det, som jeg formoder det er, at prioritetslånet er et banklån så kan det altid indfries til restgælden og uden kurstab. Nej, ingen ved sine fulde fem ville da foreslå at optage realkreditlån på 20.000 kroner. Det kan slet ikke lade sig gøre al den stund at minimumsbeløbet som udlånes af relkreditinstitutterne ligger langt højere, så Marley ville ikke kunne være kommet galt afsted, hvis Marley også skulle have opfattet mit forslag, som du har opfattet det, måske pga. manglende viden.

Hvis der skal gøres noget nu så er det et tillægslån på 120.000 kroner som F-1 lån, hvor provenuet bruges til et ekstraordinært afdrag på det dyreste af af de to banklån, som jeg efterfølgende kan se at Marley oplyser er boligkreditten til 8,5 % i rente. Der kan p.t. således spares ca. 5 % før skat af 120.000 kroner eller 6.000 kroner p.a. ved at foretage denne dispotion nu. Det skulle nok kunne forsvares, da optagelsen af et F-1 lån på 120.000 ikke burde løbe op i besparelsen efter skat eller ca. 4.600 kroner. Hvad end besparelsen måtte være i år samt besparelsen på p.t. 4.600 kroner fra 2010 og for den resterende løbetid på boligkreditten, skal bruges til ekstraordinær afdrag på Boligkassekreditten. Marley bør naturligvis også overveje om der skulle være bedre løsninger under hensyntagen til skatteomlægningen over de kommende år med reducering af rentefradraget.

Enig i at hvis Marley optager et tillægslån som F-1 nu så vil begge F-1 lån fra og med førstkommende rentetilpasning have samme rente.

Er du så tilfreds eller vil du fortsætte dit ordkløveri uden at nærlæse og forstå indholdet af det som du kommentarer lidt nedladende på.