#137136
elkaya

Hi Marley!

Hvis vurderingen på 1,6 mio. stadig er gældende kunne du overveje at låne op til 80 % heraf eller 1,28 mio i realkredit. Enten tager du nu et tillægslån i realkredit på 120.000 kroner, som du så nedbringer det dyreste af dine to øvrige boliglån med eller også venter du til rentetilpasningen i december 2009 og ellers gør det samme igen til den tid.
Hvis prioritetslånet er det dyreste, hvad jeg formoder, så afdrager du resten på boligkreditten. Saldoen herpå kan du så undersøge på mybanker.dk om du kan få finansieret billigere i et andet pengeinstitut end Danske Bank.

Dit nuværende rentetilpasningslån kan du ikke gøre billigere p.t. så det er kun de to øvrige boliglån du skal fokusere på.

Hvorfor fik du i forbindelse med købet ikke finansieret købesummen på 1,77 med med de maksimale 80 % realkreditlån eller 1,416 mio.? Hvis det havde været tilfældet, så havde du ikke haft en boligkredit, hvor renten formoentligt har udviklet sig endnu mere negativt end på dit rentetilpasningslån.

I forbindelse med købet og mulige finansiering heraf, anbefalede banken dig virkelig en kombination af deres egen boligkredit sammen med et realkreditlån, som det billigste for dig?

Hvis handelsværdien på din bolig som vurderet af dit realkreditinstitut til 1,6 mio. er faldet 10% siden da og du i dag har en samlet boliggæld på 1,505 mio., så er du desværre det der kaldes teknisk insolvent, hvis din bolig er faldet ca. 6 % i handelsværdi siden vurderingen på 1,6 mio blev foretaget.

Intet problem hvis du skal blive boende samme sted de næste årtier og du fortsat forventer at kunne betale dine terminer osv., men du burde konsolidere dig bedre ved at lade enhver besparelse i ydelserne, som du kan opnå, indgå som ekstraordinære afdrag på det dyreste af dine boliglån i stedet for at omsætte besparelsen i et øget forbrug.

Hvis du havde kunne sælge din bolig til dene senest vurderede handelspris på 1,6 mio. og din gæld er på 1,505 mio. så ville du have haft et overskud på 95.000 kroner selv om forskellen mellem købspris og restgæld er på 265.000 kroner. Værditabet på 170.000 kroner har ædt sig hastigt ind på dine afdrag og/eller tærret voldsomt på din friværdi, som du bør arbejde på at få forbedret igen ved at øge dine afdrag på lånene, som tidligere nævnt.

Pøj Pøj