#137066
elkaya

Michael,
Jeg gjorde mig ellers umage med at beskrive situationen.
Lånet blev oprindeligt givet som et blanco lån i de gode, fede tider for den finansielle sektor.
Så opstår der finansiel krise og bankens seneste årsresultat lbiver et 3 cifret millionbeløb.
Banken har på lige fod med den øvrige finansielle sektor sikkert også fået diverse påbud fra offentlig myndighed, tilsyn og kontrol.
Så stiller banken ensidigt krav om ændring i betingelserne og pålægger kunden at betale omkostningerne ved at banken nu skal have ejerpantebrev, håndpantsætningserklæring osv.

Jeg har iøvrigt noteret mig din holdning og kommentarer til blanco lån.

Jeg søgte imidlertid kommentarer til at den ene part i en aftale kræver den ændret til til fordel for sig selv pga. sin ændrede situation som finansiel virksomhed på bekostning af den anden part i aftalen.