#136906
elkaya

Neptun202 henviser i sit indlæg i dag den 24.03.09 jl. 14.18 til linket
http://epn.dk/investor/valuta/article1642153.ece?partner=pol

Som jeg forstår dine artikler, er du guldfanatiker med ønske om at indføre guldmøntfoden igen. Det er ikke en guldmøntfod, som kineseren advokerer for. Hans forslag hviler fortsat på det kendte pengesystem, men i stedet for en global “reservevaluta”, der er adskilt fra en enkelt nations valuta, skal den nye reservevaluta hviler på en kurv af flere nationers valutaer.

Dollaren er national møntfod i for USA’s enkelte medlemsstater ligesom EURO er det for de enkelte nationer i EU. EUROen har i dag store problemer pga. forskellige økonomiske virkeligheder i de forskellige medlemslande, som giver interne spændinger, når ikke alle enkelte økonomier trives lige godt med fællesnævneren som udmeldt af ECB og EU Parlamentet. Det må formodes også at ville komme til at gælde for den foreslåede nye reservevaluta som i så fald skulle afløse dollarens status på det område.

Kronen har ikke haft tilsvarende interne problemer selvom nationens regioner har forskellige økonomiske grundlag herunder også Grønland og Færørerne. Dollaren har så vidt vides heller ikke haft tilsvarende problemer selvom hver enkelt stat har sit eget økonomiske grundlag. Denne interne stabilitet taler for dollaren eller – om end lidet sandsynligt – for kronen. Valutaens relative styrke, vores måde at praktisere demokrati på, vores lydhørhed overfor omverdenen kunne imidlertid også tale for kronen, da vores størrelse og globale betydning ville gøre det vanskeligere at praktisere særinteresser på bekostning af de øvrige. Det er jo det som er dollarens og amerikanerne problem. De tror resten af verden er til for dem og vil sjældent indgå i noget forpligtende samarbejde som ikke favoriserer amerikanske interesser. Det kan Obama forhåbentligt ændre på selvom han godt har overtaget en meget syg økonomi efter 8 år med Bush og hans politik som er dirigeret direkte af det magtfulde amerikanske erhvervsliv. Lidt som vi desværre også ser det ske her under Fogh regeringen.

På linket http://www.business.dk/article/20090324/okonomi/90324039/ har Berlingeren tilsvarende deres artikel om artiklen fra den kinesiske centralbankchef, Zhou Xiaochuan, hvori han foreslår: Drop dollar som global valuta.

Kommentarerne hertil fra Berlingske’s læsere er:

Michael Today 02:06 PM
Ja, det lyder meget godt. Problemet er bare, at kineserne er fanget lige så sikkert, som USA. Hvorfor i alverden ville de indføre en alternativ valuta, når de samtidig holder en helt ufattelig statsgæld i dollar?? Realkursen på dollar ville jo uden tvivl falde, og derfor barbere en meget stor del af realværdien af den gæld de holder. Det giver ikke mening, og derfor er det blot et udtryk for deres frustration af at være fanget nettet med os andre….

Elkaya Today 01:29 PM
HH – ja, hvorfor ikk’ – kronen er ubetydelig i størrelse i den globale økonomi.
Så kan vi også tjene nogle penge på sprogkurser til verdens øvrige 6 mia i korrekt udtale af krone og øre. Det sidste vil der være rigtig mange penge i.

Anders – du har rigtigt fat i problematikken. Kinesisk økonomi ville skrumpe til ingenting, ligeså værdien af deres valutareserve, hvis de forlod dollaren og ikke understøttede den med investeringer i deres største eksportmarked og mest betydningsfulde generator for den vækst, som Kinesisk økonomi har oplevet de sidste 20 år. Uden eksport til USA, ville Japan,Taiwan, Sydkorea også have haft langt mindre succes med økonomisk vækst i deres økonomier.

Hvor ville Tyskland være økonomisk uden eksport til USA? Hvor ville Danmark være uden eksport til Tyskland.

Jo, før vi kommer i gang med investeringer i genrejsningen af produktion i USA
jo mindre risiko for at amerikanerne selv trækker deres produktion hjem fra udlandet og vi mister eksportindtægter, hvis insourcing af tidligere outsourcing bliver svaret fra USA, hvis Kina fik magt som disse talsmand har agt.

Mon ikke det blot er politisk modpres på USA som i årevis har forsøgt at få Kina til at revaluere Renmembien, hvis værdi Kineserne selv holder kunstigt nede for at opnå konkurrencefordele på eksportmarkederne.

Kineserne opkøber og køber sig ind i forsyningen af råvarer og energi verden over. Er det til brug for et fremtidigt hjemmemarked eller for at sidde strategisk rigtigt på global forsyning af råvarer og energi, den dag eksporteventyret slutter ligesom, det er sket for Japan i de seneste årtier. Sikkert begge dele, hvis de politiske magthavere overhovedet ønsker et stærkt hjemmemarked med det indenrigspolitiske modspil det vil medføre på sigt.

Medens tid er burde verdens politikere nok fokusere på et globalt forbud mod kapitalens spekulation i futures indenfor fødevarer, råvarer og energi. Basale nødvendigheder som det kun skal være tilladt at afdække fremadrettet på baggrund af dokumenterede forventninger til fremtidige behov i egen virksomhed.

Slut med at kapital som spekulanterne trækker ud af de globale papirmarkeder kan flyttes over i futures på f.eks. energi og dermed kortvarigt løfte prisen et utal af gange over hvad det reelle og ikke blot et spekulativt forventet globalt energibehov måtte være fremadrettet.

Penge skal kun kunne tjenes på reelt arbejde i nutiden og spekulativ investering af midlerne skal kun tillades i produktion med mindst mulig skade på klima, miljø og mindst mulig forbrug af jordens resurser. Derved investeres al kapital, så der efterspørges mere arbejdskraft, som kan udføre produktionen med mindst mulig forbrug af jordens resurser og skade på klima og miljø.

Det vil efter min mening være visionær politik på højeste plan for en fremtidig bæredygtig økonomi.

Martin Rytter Today 11:40 AM
Det er paradoksalt at kina er stærkere fortalere for en fair valutapolitik end vesten med USA i spidsen. Jeg stemmer for genindførsel af en guldstandard. Så kan diverse nationalbanker lære at holde fingerne fra seddelpressen. Og det bliver gennemskueligt for befolkningerne hvor meget af deres udkomme inddrages af staten.
svar redigér blog kommentar flag

lmoro Today 11:30 AM
jeg forstår godt kineserne det er på tide at der sker noget nyt verden skal ik lide fordi Amrikanerne er grådig og dårlig til at føre økonomi.

Anders Today 11:23 AM

Kineserne har gjort regning uden vært.

Sisofys problemet er – hvem skal Kineserne sælge til, når Amerikanerne ikke køber? Det er det typiske “drug” dealer problem. Dør “narkomanen”, så mister drug dealeren en køber.

Den eneste løsning er, at Kina og Indien selv bliver en del af forbrugersamfundende i stedet for at være verdens fabrikker. Det vil dog have nogle politiske konsekvenser når forbrugerne begynder at få mere magt og ikke længere er “kvæg”.

Så – nogen enkel løsning på problemstillingen er der nok ikke. Kineserne kan kun få noget for deres dollars, hvis de køber noget i USA.

René Today 01:29 PM

@Anders
:
meget interessant betragtning, som du godt kan have ret i.
Kineserne er jo nok kommet frem til samme konklusion, hvilket er årsagen til at de ønsker en ny valuta at investere i. De kan jo ikke bare sælge deres dollars; for det første så skyder de sig selv i foden, fordi kursen vil styrtdykke, for det andet så skal de jo så købe en anden valuta i stedet (hvis de veksler om til egen valuta vil denne blive alt for stærk og den øgede pengemængde vil betydet øget inflation). Problemet for kineserne er, at der simpelthen ikke i øjeblikket er en anden valuta, som har likviditet nok til at absorbere deres valutareserve, heller ikke Euroen.

Lars Today 11:10 AM
Hvis vi skal bruge fiktive valutaer, hvorfor så ikke “ærø-daler”, “fynske mark” eller “månekroner”? :o)

Når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at en valuta som “SDR” baseret på en kurv af andre valutaer vil kunne være med til at stabilisere råvarepriserne.
fx var sommerens stigning i oliepriserne slet ikke så slem i Europa, som i fx U.S.A., da stigningen i høj grad også skyldtes dollarens depreciering og ikke kun øget forbrug, som medierne gerne ville bilde os ind……..

HH Today 11:04 AM
Jeg stemmer for den danske krone som den nye globale valuta :o)