#108930
Anonym

Enig med Michael:
LOV nr 274 af 22/12/1908 (Gældende) – Lov om Forældelse af visse Fordringer. (1908 Loven) § 1: “For følgende Fordringer gælder en Forældelsesfrist af 5 Aar: 1) Fordring, som støttes på Overenskomst om a. Salg eller anden Overdragelse af Varer … Foranførte Forældelsesfrist er dog ikke anvendelig, naar der for Fordringen er udstedt Gældsbrev eller tilvejebragt andet særligt retsgrundlag, hvorved dens Tilblivelse og Størrelse er anerkendt af Skyldneren eller på anden Maade skriftligt fastslaaet.”

En faktura er ikke et ‘gældsbrev eller andet særligt retsgrundlag’. Et rykker er vist heller ikke, men en fogedretsafgørelse er. Et ‘frivilligt forlig’ er osse. Et brev du skrev for fem år siden “Kære dækfirma, forsikringen vil ikke betale, og jeg kan ikke, men I skal nok få pengene når jeg får råd” vil sikkert nok være nok til at udvide det til 20 år osse.

Var det dine dæk der blev stjålne? Der er væsentlig forskel mellem at købe på kredit (det gør man oftest indenfor b2b) og så have i kommision. Det kunne lyde som det sidste.