Forside Fora Privatøkonomi Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929 Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929

#136736
elkaya

22. marts 2009 12:34 skriver renecohrt

…Vores meningsantagonistr, der ellers tidligere førte sig frækt frem, er nu helt tavse….

Nej, er her stadig men skulle lige rygte nogle andre garn først. Der hvor vandene skiller os, er i troen på gulds lyksaligheder. Iøvrigt kan jeg godt være enig i at vi bliver manipuleret og bedraget af de elitære individer og deres grupperinger i samfundet.

Hvis din påstand om at ovennævnte grupperinger holder guldprisen kunstigt nede, så vil de med en guldmøntfod jo – alt andet lige – kunne gøre nøjagtigt det samme med den, som du påstår foregår med nutidens pengesystemer.

Problemet er set med mine øjne at det er lovgivningen der grundlæggende hviler på de regler som enevældige konger og sidenhen adelen, det højere borgerskab, gammel kapitalisterne vedtog før nutidens Folketing blev en realitet.

Tag nu f.eks. sagerne indbragt for Pengeinstitutankenævnet i forbindelse med Roskilde Banks konkurs. Kunderne, aktionærerne, kunne i første omgang ikke løfte bevisbyrden for at rådgivningen ydet af banken i forbindelse med kundernes dispositioner har været i strid med gældende lovgivning, regler og bestemmelser på området. Det bliver spændende om forbugerstyrelsens anvisninger på hvad andre kunder/aktionærer bør gøre gældende i forbindelse med nye klager, vil kunne åbne vejen for at alle de mange kunder (jeg var og er ikke kunde I Roskilde Bank)som er blevet forholdt vital information om bankens forhold i forbindelse med deres aktiekøb osv.

Alle ankenævnene som er oprettet af forskellige brancher er blot blår i øjnene på forbrugerne i et forsøg på at lade dem forstå at de har rettigheder. Nej, forbrugerne har ikke rettigheder medmindre ankenævnene finder et forhold at være skadeligt for branchens omdømme.
Ifølge lovgivningen er det ved en reklamation over fejl og mangler klageren (forbrugeren)som skal løfte bevisbyrden og ikke den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende kan nedlagde hvilken som helst krav eller udokumenteret påstand i forsvaret af sine interesser. Hvis ikke forbrugeren kan løfte bevisbyrden for at kravet eller påstanden ikke er berretiget eller korrekt, så skal domstolene ifølge loven give virksomheden medhold for at overholde lovgivningen.

Førend vi som forbrugere, borgere og vælger kræver politikerne ændrer lovgivningen således at det ved reklamationer over fejl og mangler ved en vare eller serviceydelse er virksomheden som skal løfte bevisbyrden for at den har overholdt gældende love, regler og bestemmelser, vil skrupelløse aktører i erhvervslivet udnytte nuværende lovgivning for egen vinding på bekostning af forbrugerne.

En sådan lovgivning vil reducere antallet af platugler i erhvervslivet ved at de slet ikke starter virksomhed eller ved at de vil kunne dømmes til at betale erstatninger, hvis ikke de kan løfte bevisbyrden for at de har overholdt gældende, love, regler og bestemmelser i forbindelse med fremsilling, markedsføring og salg af virksomhedens varer og/eller serviceydelser.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har siden regeringens henvisgterklæring i 2007 arbejdet på at udfærdige fyldestgørende standardiserede aftalekontrakter for forbrugere ved indgåelse af håndværkeraftaler herunder også at se netop på netop bevisbyrde problematikken i erkendelse af dette område netop volder store problemer for forbrugerne i forbindelse med tvister indbragt for domstolene.

Hvis ikke vi som forbrugere af håndværkerydelser kommer op af stolene og yder en modvægt til lobbyarbejde udført af byggeriets interesseorganisationer, vil vi sikkert ikke se at disse initiativer udmøntes i konkret lovgivning til gavn og glæde for forbrugeren.