Forside Fora Privatøkonomi Vedrørende EIK banks alternative praxis. Vedrørende EIK banks alternative praxis.

#136706
Anonym

Til Nissemand:
Det er ikke korrekt at ‘at de pengemarkedsbaserede renter, som man har finansieret sig i, har udviklet sig ugunstigt i forhold til de (Nationalbanks-bestemte) renter, som man har tilbudt kunderne produkter i’. Eik Bank har faktisk et indlåns overskud, altså BoligPrioritets kunderne er fuld dækkede af andre privatkunders indlån. Eik Bank har behov for ekstra funding pga yderst spekulative og fejlslagne investeringer i danske ejendomsselskaber og islandske pengeinstitutter. Vores ulovligt hævede rentetillæg går altså til at dække tab deraf, hvilket mest relaterer sig til en inkompetent investerinsstrategi/ledelse og IKKE som direkte følge at ændringer i pengemarkederne. Hvis blot Eik Bank havde holdt sig til at drive en god og billig bank (Skandiabanken koncept) så havde det ikke været nødvendigt at hæve rente tillægget.