#136624
Anonym

Hmmm, er ny i debatten, men vil trods de mange gode indlæg alligevel gerne bidrag med mit perspektiv på situationen. Undrede mig i øvrigt selv, da Eik Bank hævede det variable tillæg til Nationalbankens rente og reagerede telefonisk overfor banken.

1) Kundernes utilfredshed synes at bunde i, at de havde indstillet sig på et konstant tillæg til Nationalbankens rente. Det har alene været bankens ansvar at sørge for, at kundernes forventninger har været korrekte via enkelt, letforståelig kommunikation. Denne opgave har banken ikke løftet.

2) Banken har været i den situation, at de pengemarkedsbaserede renter, som man har finansieret sig i, har udviklet sig ugunstigt i forhold til de (Nationalbanks-bestemte) renter, som man har tilbudt kunderne produkter i. Omkostningsstrukturen har altså været “skæv” i forhold til prisstrukturen. For mig at se kan det alene været bankens ansvar, at man har indrettet sit tilbud, så der var risiko for, at man brændte sig ved en “uheldig” renteudvikling. Banken har kompentencerne til at kunne gennemskue dette modsat de forbrugere, som har disponeret i tillid til bankens markedsføring. En rimelig ordning/risikodeling ville være, at banken måtte fastholde vilkårene (rentetillæg) for eksisterende kunder og samtidig lave et nyt produkt til nye kunder, hvor rentetillægget ligeledes var fast men lagt oven på en pengemarkedsrente, der svinger sammen med bankens fundingomkostninger.

3) Finanstilsynet har i en lignende sag over for Basisbank (http://www.finanstilsynet.dk/sw41604.asp) afgjort, at banken ikke måtte pille ved et _fast_ rentetillæg. Ankenævnets afgørelse bygger måske på, at Eik Bank trods alt opererer med et _variabelt_ tillæg ? Bemærk i øvrigt, at Basisbank faktisk ikke pålægges at godtgøre kunderne den for meget betalte rente i perioden mellem klage og Finanstilsynets afgørelse. Tilsyneladende betaler det sig altså at snyde sine kunder, for man får lov til at beholde den for meget opkrævne rente.

4) For nye læsere opsamler jeg lige et par relevante links:
Afgørelse fra Pengeinstitutankenævnte vedr. Eik Bank og Boligprioritet
http://www.pengeinstitutkendelser.dk/danish/menu/1/2/kendelser/r/rente/udlaan/2008212.htm

Afgørelse fra Pengeinstitutankenævnte vedr. Eik Bank og Boligprioritet
http://www.pengeinstitutkendelser.dk/danish/menu/1/2/kendelser/r/rente/udlaan/2008308.htm

En anden lignende tråd fra samme forum
http://www.mybanker.dk/bank/debat/vis_indlaeg.html?t=Eikbank+h%E6ver+renten.&id=2766