#136550
elkaya

Hvis guldpriserne er manipulerede, så må det være industrien som aftager 4/5 af årsproduktionen, der holder priserne kunstigt nede, selvom jeg ikke ville vide hvordan i et frit marked, hvor udbud og eftersprøgsel bestemmer prisen eller værdien på alt materielt jordisk gods blandt mennesker. Intet materielt har nogen værdi i sig selv, hvis ikke det efterspørges af mennesker.

Mht Dow Jones værdi i guld på to givne tidspunkter så kan det jo altid diskuteres om det er Dow Jones der er manipuleret til et lavt niveau eller om det er guld som er manipuleret til et højt niveau.

Mine 2.704 kroner i 1979 har en købekraft i dag svarende til 7.866,07 kroner, jf.
http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Indkomst/Priser/Prisberegner.aspx. Mine 2.704 placeret i LD i 1979 har imidlertid en købekraft på hele kr. 48.945,45. Hvad er det for en udhuling du taler om? Jeg kan i dag købe 6-7 gange så meget for mine 2.704 kroner som jeg kunne i 1979.

Mere guld end skidt i det gamle Ægypten.

De første guldmønter i år 640 f.Kr.

Mennesket har kendt til guld og brugt det til udsmykning og ritualer siden forhistorisk tid; det kan have været det første metal, mennesket har brugt. I egyptiske hieroglyffer beskriver kong Tushratta fra 2600 f.Kr., hvordan guld var “mere rigeligt en skidt” på den tid. Egypten og Nubien havde naturresourcer, der gjorde dem til væsentlige guldproducenter gennem det meste af historien.

Guld nævnes ofte i Bibelens Gamle Testamente, første gang allerede i Skabelsesberetningen. Det sydøstlige “hjørne” af Sortehavet var kendt for sine guldforekomster, hvis udvinding siges at gå tilbage til kong Midas tid; her fremstillede man mønter for første gang i historien mellem 643 og 640 f.Kr.

Tut-ank-Amons dødsmaske.Mali-riget i Vestafrika var berømmet i den gamle Verden for sine enorme mængder guld. Rigets hersker, Mansa Musa blev berømt for sin pilgrimsrejse til Mekka i 1324: Da han nåede Cairo i juli med nærved 100 kameler og et følge på tusindvis af mennesker, gav han så meget guld bort, at det tog mere end et årti for landene i Nordafrika at komme sig over den kraftige inflation, det medførte.

Den europæiske udforskning af Amerika var i høj grad drevet af meldinger om de rigelige og overdådige guldsmykker, som de indfødte i Centralamerika, Peru og Colombia bar.

Op igennem det 19. århundrede udløstes flere gange “guldfeber”, når nye store forekomster blev opdaget. Det første væsentlige tilfælde af guldfeber i USA skete i en lille by kaldet Dahlonega, og andre tilfælde indtraf i Californien, Colorado, Otago, Australien, Witwatersrand og måske mest berømt Klondike.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Guld#Historie

Guld har altså ikke tidligere været tillagt den værdi som du tilskriver det. Det var bare et materiale. I en naturalieøkonomi måtte et pengesystems værdi nødvendigvis relatere til noget materielt, hvorfor guld valgtes til at give valutaen værdi. Det kunne ligeså godt have været grisetand eller noget helt tredje. Værdien af guld i dag er alene kulturbestemt. Hvis ikke vi igennem nyere historie havde efterstræbt guld og tillagt den nutidige værdi, ja så var det blot et materiale som alt andet.

Du og dine ligesindede overfører alle de amerikanske konspirationsteoretikeres påstande til danske forhold, men efterkommer ikke de mange opfordringer til Jer om at fremlægge tilsvarende teorier for Danmark og Europa.

Som sagt I må tro på hvad I vil, men pas på at i ikke netop bliver forført af jeres fanatiske tilbedere af Jeres fortalere for sammenbruddet og de efterfølgende herligheder guld vil bringe de rettidigt troende.

Jehovas Vidner har prædiket Jorsdens undergang i årtier hvis ikke århundreder.

Jeres tro på guldet er jo ikke anderledes end enhver anden religiøs fanatisme. Sorry Sam.

Det farlige er at i får medløbere på et misfortolket grundlag, hvis ikke nogen siger Jeres tro imod.

Når alt dette er sagt er jeg i øvrigt ikke uenig i at vælgerne og forbrugerne, som de “konger” de jo retteligt burde være i en forbrugerøkonomi i et demokratisk samfund, ikke får den indflydelse som deres magt og antal berettiger til.

Politikerne her og mange andre steder opfordrer forbrugerne til at spendere alt i mens forbrugerne oplever konsekvenserne af den finansielle krise som startede en realøkonomisk recession med faldende værdier på aktiver herunder i sær ejerboliger, stigende arbejdsløshed, reducerede indkomster, frygt for stigende skatter og afgifter til finansiering af alle de mange hjælpepakker som regeringerne globalt kaster i grams til især den finansielle sektor, men også fra et voksende kor af virksomhedsledere som råber på socialhjælp. Jamen kære alle lyt til beskæftigelsesminister Klaus hjort Frederiksen. Hvis ikke der arbejde indenfor for dit fag hvor du bor, så flyt dig. Skift fag og flyt til en anden by. Der er ikke behov for boligbyggeri efter et årti med byggeboom. Branchen har vokset sig ud over enhver fremtidig berettiget størrelse og mener at de skal have hjælp for at undgå en markedsøkonomisk tilpasning. Bull Shit.
Der er masse af andet arbejde som i kan udføre i stedet for byggeri. Flyt Jer. Skift branche. Virksomhedsadresse osv.

Hvis det politiske fokus i stedet ville være på at holde forbrugeren 100% skadesløs for den indkomst nedgang som forbrugeren uforskyldte påføres af denne krise, så ville forbrugeren bevare en tillid til fremtiden og en købeevne, som er forudsætningen for at kunne efterkomme en købelyst uden at skulle lånefinansiere den, som jo alt andet lige er et skråplan. En vedvarende købelyst hos forbrugerne vil være til glæde og gavn for de mange sunde virksomheder, som ikke har levet over evne for lånte midler, men med den politiske “udsultning” af forbrugeren alligevel risikerer at gå ned i kølvandet på de mange usunde virksomheder med spekulative forretningsgrundlag som må og skal tage konsekvensen af egne dispositioner i en markedsøkonomi.