#136512
elkaya

16. marts 2009 20:48 skriver Jesper:
Helt uenig. At dine SP penge har tabt værdi nu bør have lige præcist 0 inflydelse på din beslutning. Du skal trække dit SP bidrag op til 15.000 ud fordi:
1) Beskatningen på 35% er næsten helt sikkert billigere end den vil blive ved udbetaling.
2) Har du eksempelvis en kassekredit/forbrugslån vil de sparede renter ved nedbragt gæld være en bedre ‘investering’ end at lade dem være i SP ordningen.
3) Hvis du betaler topskat vil dine penge have det bedre i en privat pensionsordning.
4) Der er ingen garanti for at SP ordningen forbliver individuel fremover. Den har tidligere været en kollektiv ordning, og chancen for at en ny regering gør den kollektiv igen i løbet af de næste 30 år er i mine øjne relativt stor. Særligt når vi om 30 år ‘pludseligt’ opdager at det nuværende system er totalt uholdbart med den andel af befolkningen som ikke vil være i arbejde, og derfor må tage pengene fra ‘de rige pensionister’. Jeg er i hvert fald helt overbevist om at jeg aldrig kommer til at få 1 krone i folkepension.

Ad dit pkt.:

1. Hvis man har 15.000 kroner stående i SP ordningen, så har man haft en bruttoindkomst på 300.000 kroner i perioden mellem 1998 og 2003. Den samlede skatteprocent af den indkomst ligger ikke over 35%, selvom du kun har skatteværdien af et personfradrag indregnet.
Det er blår i øjene på skatteyderne at fokusere på de 35% og 50% beskatning ved udbetaling af SP midlerne her og nu. Det er regeringens lokkemad for at få dig til at gøre en fejldisponering, så regeringen kan få nogle ekstra skattekroner i statskassen til finansiering af diverse hjælpepakker til især den finansielle sektor.
Med rettidig omhu kunne regeringen i stedet have lyttet til advarslerne siden 2003 og skærpet tilsynet med den finansielle sektor og eventuelt de danske regler for den finansielle sektors erhvervsudøvelse i stedet for at have udsultet finanstilsynets budgetter og nu lade borgerne betale for noget som langt de fleste ikke har haft nogen indflydelse på.

2. Hvem kan som pensionist leve af renter sparet her og nu?

3. Topskat eller ej, så er midlerne i SP ordningen placeret der ubeskattet. At private pensionsordninger skulle kunne få et bedre udbytte af mellem 50 og 65% af midlerne end ATP skulle kunne få ud af 100% af midlerne lyder lidet usandsynligt. Rådighedsbeløbet efter skat vil være mindre end anført ovenfor, da tabene på investeringerne også skal fratrækkes inden du får pengene i hånden. Da du er meget yngre end jeg vil du også have lidt de største tab. Der tales om tab helt op til 40% for de yngste indbetalere. I det tilfælde reduceres 15.000 kroner indbetalt til 5.850 kroner udbetalt efter realisering af kurstab og skat. Med mere end 30 år til pensionering skulle du gerne kunne vende dette tab til en gevinst.

4.Ved næste valg kan vi som vælgere blot kræve af politikerne i både rød og blå stue at de forpligter sig til at holde “snitterne” fra vores midler i SP ordningen, således at beskatningen aldrig kan blive højere end den ville have været, hvis indkomsten ikke var blevet overført ubeskattet til SP ordningen.
Det synes selvmodsigende at du vil hæve SP midlerne nu, når du iøvrigt ikke forventer at få folkepension.
De mange rige pensionister som du forventer i fremtiden vil stadig have stemmeret og kan fravælge politikere, som vil beskatte deres indkomster hårdere end andres indkomster. Det politiske konsensus i en global verden er vel at skatten på arbejdsindkomster skal ned og ikke op som du forventer.

17. marts 2009 11:06 skriver urso cinza
Der er 2 slags SP medlemmer. Over og under 65. De over 65 kan altid hæve deres SP udfra den saldo, der var 3 mdr. før de fyldte 65. Var den under 15k, dengang, er det ligegyldigt, hvad kontoen viser ved hævning. Så er det minus 40%.(det bliver så lige nu til 35%.) Over, så er det udbetaling over 10 år. Og for disse medlemmer, er tabskontoen langt den mindste.Under 65; jo yngre man er, jo større er tabet. For begge parter gælder det, at det underskud, der er i afkastet, modsvares i de kommende (gode) års overskud, før der skal betales PAL skat, der pt. er på 15%. Hæver du pengene nu, fortabes retten til modsvar. Så finten for regeringen er, at få pengene ud af SP. 1. der går flere år inden et overskud, giver penge i statskassen. 2. Det tab slipper regeringen for nu og 3. får samtidig moms og afgifter af merforbruget. Mit råd er, har du virkelig brug for pengene til noget fornuftigt, så hæv, ellers tag chancen og lad pengene stå.
(var der nogen, der sagde det er let fordøjeligt, det her?)

citat slut

Så Jesper og Hannibal, tænk Jer om en ekstra gang. Regeringens udspil er ikke til jeres fordel, men alene til fordel for statskassen her og nu, hvor riget fattes penge pga. politikernes elendige forvaltning til fordel for et grådigt finansmarked på bekostning af borgerne.