#136440
thsv

Dit 7% lån kan indfris til kurs 100 ved næste termin.
Ved straks-indfrielse, er der 2 muligheder:
1) Enten køber realkredit instituttet obligationer lig med kurstab!
2) Ellers deponeres beløbet, og der betales difference-renter (fradragsberettiget) frem til næste termin.

Under alle omstændigheder klogt at konvertere, da I nu betaler ca. 157.500 kr i renter&bidrag mod ca. det halve på et Flex-lån (77.700 kr). Der er altså ca. 53.200 kr at spare efter skat om året.

Der er ingen kurstab ved optagelse af F1-lånet, kun kurtage og en tilbudskurs 0,1 under midterkurs, ved de nuværende kurser vil obl.hovedstolen bag kontantlånet være ca. 2 mill. for et lån på 2,1 mill.