#136398
elkaya

13. marts 2009 12:47 skriver renecohrt:

Mine investeringer er 39 år gamle og guld har bevæget sig fra 10 kr. grammet til ca. 170 kr grammet.

Guldhandel er anonym mellem to fortrolige partnere med penge og guld på bordet.

Lettest når man handler i rimelige portioner på 25 kilo af gangen.

Detaljer i sådanne handler overlader man ikke til andre af diskretionære grunde.

I den øjeblikkelige situation som korttidsperspektiv ville jeg ikke røre ved det.

Anlæg et langtidsperspektiv “generation”

15. marts 2009 13:20 citerer renecohrt fra hans amerikanske univers:

….How many people do you know who actually hold GLD? How many people do you know who are actually buying gold? How many people do you know actually buy mining shares? The answer all too often is close to zero…..So are you onboard?

Unfortunately, for the smaller investors, physical gold is pretty much out of reach. With a minimum order of 20 ounces, that is about $20,000. The only current buyers are from institutions and people who have money to put away. These are smart investors buying in, while the middle class is selling out their last portion of gold jewelry for cash. Who will be right?….

citat slut

Når der i den her sammenhæng tales om ounces (OZ), så formoder jeg at det underforstået drejer sig om troy ounces, jf. følgende:

Today, the troy ounce is used only to express the mass of precious metals such as gold, platinum or silver.

For historical measurement of gold, a fine ounce is a troy ounce of 99.5% (“.995”) pure gold a standard ounce is a troy ounce of 22 carat gold, 91.66% pure (11 “fine ounces” plus one ounce of alloy material)

A troy ounce (abbreviated as t oz) is equal to 480 grains. Consequently, the international troy ounce is equal to exactly 31.1034768 grams. There are 12 troy ounces in the now obsolete troy pound.

Renecohrt foreslår at guld handles i portioner af 25 kilo eller ca. 804 troy ounces á ca 1.000 u.s.dollars og at det er den eneste sikre investeing for den jævne mand bortset fra bolig investering. Hvilke jævne folk har 804.000 u.s.dollars eller 4,5-5,0 millioner kroner at købe guld for? Ja, selv de i citatet nævnte minimums størrelser eller 115.000 -120.000 kroner per handel vil nok for nogle jævne folk også være helt uden for enhver økonomisk virkelighed.

13. marts 2009 09:30 skriver renecohrt:

Neptuns og min indstilling passer de færreste i dette forum, som straks reagerer ophidset og frækt, his de blivder sagt imod.

Mit investeringscredo:

-Investeringsfilosofi som min moder lærte mig, da jeg var ung.

At holde mig fra pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser som hun anså for sæder for den højest organiserede økonomiske kriminalitet, der fandt statslig understøttelse via nationalbanken, og at jeg derfor skulle afstå fra at være ihændehaver af fiktive (nationale) valutaer andet end i det strengeste nødvendige omfang.

Altid at skelne mellem virkelighed og løfter, dvs reelle investeringer og fiktioner.

Altid lade formueplejen ligge i egne hænder og afstå fra investeringsvejledere.

Aldrig at være overdreven grådig, fordi det leder i fordærv.

At alvorligste bedrag man kan udsættes for er fra det offentlige institutionelle liv.

At spillereglerne ikke er ens for alle.

I praksis betyder det for en jævn mand at satse på sin personlige bolig, sølv og guld.

citat slut

og samme dag kl. 14:55 afsender renecohrt selv følgende svada:

Ovenstående viser med al tydelighed hvor hjernevaskede gennemsnitsdanskeren er, og hvor uvidende.

Vort skolevæsen skulle have præmie i opdragelsesuvidenhed.

For Danskeren er investering i guld en kriminel affære, hvor latterligt.

Skulle det virkeligt være helt umuligt at beskytte sig selv mod udplyndring.

citat slut

Fej for din egen dør, renecohrt eller mener du dig selv så højt hævet over alle andre i din tro på dit eget vid at det skulle være dig beskåret at kalde gennemsnittet af danskerne for uvidende og hjernevaskede