#136378
Julienissen

Lav et dokument med overskrift “gældsbrev”

Hendes navn + cpr nr.

-erkender hermed at skylde kr. 10.000 skriver kroner titusinde – skyldig til

Dit navn + cpr nr.

Skylden forrentes med diskontoen + 4 % p.a. og afdrages med xx lige store rater, første gang den xx.xx.xxxx

Såfremt debitor ikke overholder betalinger, er kreditor berettiget til at kræve gældsbrevet indfriet med 30 dages varsel.

Din underskrift
Hendes underskrift
2 Vitterlighedsvidner vedr. hendes underskrift – vigtigt !!!

******

Der er mange andre måder at gøre det på – ovenstående er én af dem.