Forside Fora Privatøkonomi Bondefanget af Danica pension Bondefanget af Danica pension

#136358
Anonym

Fakta om kursværn:

Et kursværn indføres, når kurstab betyder, at markedsværdien af investeringsaktiverne falder og bliver mindre end opsparingen på kundernes pensionsordninger.
Kursværn betyder, at kunder, der vælger at ophæve eller flytte deres pensionsopsparing , skal betale en vis procentdel af deres opsparing.
Kursværnet indføres, for at de tilbageblevne kunder ikke skal komme til at betale disse kunders andel af regningen for det tab, selskabet har lidt på kundernes opsparing.

Kilde: Nordea Liv & Pension

Du kan læse mere her http://epn.dk/privat/pension/article1632601.ece