#136346
elkaya

Til watchman og andre dommedagsprofeter.
Ja, hvis det sker er det kun fordi det politiske fokus er rettet mod at redde virksomheder og kapitalister i stedet for forbrugerne i almindelighed. Hvis hjælpepakkerne og støtten blev rettet mod de forbrugere, som nu betaler prisen for en krise, de ikke selv har haft indflydelse på, så ville alle de sociale spændinger ikke opstå med risiko for hvad det måtte medføre.

Herhjemme forventes arbejdsløsheden at stige fra lige under 50.000 før krisen til knap 150.000 med hjælpepakkerne i stedet for anslået 200.000 uden hjælpepakkerne.
En faglært medarbejders indkomst er ca. 360.000 kroner p.a. Dagpenge er ca. 180.000 kroner p.a. Efter skat er indkomstnedgangen ca 80.000 kroner. At holde disse 150.000 skadesløse for indkomstnedgangen ville altså koste samfundsøkonomien sølle 12 milliarder p.a. for at bevare en forbrugertillid og en købelyst baseret på en købeevne, når indkomsten fastholdes.

De ellers sunde virksomheder som vokser og er vokset overvejende for egne midler vil kunne fastholde en omsætning og alt andet lige ikke have belæg for at opsige medarbejdere. Denne dynamiske effekt vil alt andet lige reducere belastningen på samfundsøkonomien.

Ingen økonomi kan bestå uden forbrugere så fokus må være at skabe og fastholde økonomisk sunde og positive forbrugere og ikke støtte virksomheder, som kun har kunnet eksistere på en lånefinansieret bølgetop i en økonomisk cyklus.

Hvorfor støtte en byggebranche som ligger langt over et historisk gennemsnitligt behov på baggrund af umådeholdent spekulativ lånefinansiering?

Hvorfor støtte en finansiel sektor som tjener penge på driften på trods af omkostningerne ved lånefinansierede udlån, men taber mere end overskuddet på deres egne og erhvervskundernes lånefinansierede spekulative projekter?

De som har nydt de økonomiske fordele af dette pyramidespil må også tage tabene den dag ballonen revner, som det nu er tilfældet og så må samfundskassen holde medarbejderne som nu mister job og får reduceret indkomsten skadesløse medens den økonomiske balance genskabes på markedsvilkår.