#136314
elkaya

Ja, der er mange spørgsmål i forbindelse med boligkøb og det at være boligejer. Hvis det I har fået at vide i banken stadig efterlader Jer med ubesvarede spørgsmål, så har rådgivnigen været for ringe eller I har været for ydmyge og ikke fremsat Jeres spørgsmål.
Hvis ikke man selv stiller spørgsmålene får man sjældent de svar, som man selv behøver for at blive afklaret med sin økonomiske situation omkring ejerboligen. Jeg sender tanker til en lærer fra min egen skoletid, der altid motiverede til spørgsmål ved at sige: Der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar.

Et afdragsfrit realkreditlån i en 7 % obligationserie hjemtaget til kurs 98 giver en effektiv rente på 7 divideret med 98 = 7,1428571. Med tillæg af realkreditinstituttets
bidragssats, som jeg for nemheds skyld vil tillade mig at sætte til 0.467, så Jeres effektive ydelse i dette eksempel ender på i alt 7,60%. Du oplyser at I betaler kr. 76.000,00 p.a. i ydelse på lånet. 76.000 divideret med 7,6 og ganget med 100 = 1.000.000,00 som er det beløb realkreditinstituttet skal obligationer for til kurs 98 for at en låntager kan få kr. 980.000,00 til rådighed.

At I skulle kunne have fået et realkreditlån på lidt under de kr. 980.000,00 til at finansiere et huskøb på kr. 1.100.000,00 lyder utænkeligt, da det giver en belåning på lidt under 89%, hvor lovgivningen tillader maksimalt 80%.

Der synes således at være nogle misforståelser i de opysninger som du har oplyst i denne debat.

Hvad er henholdsvis obligationsrestgælden og pantebrevsrestgælden oplyst som i den afregning realkreditinstituttet, som I har fået i forbindelse med udbetalingen af lånet til boligkøbet?