#136152
Anonym

Hvis det er lån optaget i 2008 er de allerede påført på din selvangivelse i rubrik 41-42

Hvis det er lån optaget i 2009 kan de påføres din forskudsopgørelse og vil automatisk blive påført din selvangivelse for 2009 i marts 2010