#136138
Michael

Det kan du beregne på din kreditforenings hjemmeside. Husk at trække posten “Procentuel tinglysningsafgift” fra, da den ikke skal betales hver omlægning (1,5% af hovedstol).

Den største joker ved omlægning er dog kursen på lånet, som ganske vist kan låses fast ved et tilbud (er selvfølgelig ikke gratis). En omlægning til kurs 99,5 koster 16.000 for et lån på 3,2 mill.

Men igen: Lad være med at omlægge hvis I er ved at sælge.