#136068
elkaya

Jeg er ny på debatten og forsøger at lære funktionerne etc. at kende.
Hvis jeg har placeret mit indlæg under forkert tema i debatten, skal herved jeg beklage dette.
I forhold til overskriften på dette tema synes jeg dog at have bemærket at debatten overvejende drejer sig om betragtningerne fremført af Neptun101 og Neptun202.
Derudover kan jeg love dig for at de forhold, som jeg beskriver, har haft meget store privatøkonomiske konsekvenser for mig. Især hvis anken til Landsretten stadfæster domsafsigelsen ved dommer Anders Martin Jensen, Retten i Næstved. Til brug for Landsretten har jeg fået foretaget jordprøveboringer inden i og udenfor den færdige bygning langs med soklen i et forsøg på at løfte bevisbyrden for at entreprenørens påstand om og krav på betaling for ekstraarbejder pga. af et tykt lag af muld jord fremsat 10 måneder efter afslutning af arbejdet og betaling af den allerede fremsendte faktura herfor, som entreprenøren fik medhold i ved Retten i Næstved at skulle have krav på uden selv at blive afkrævet nogen som helest dokumentation for sandsynligheden af denne påstand skulle være mere rigtig end min påstand og forklaringer om det modsatte.
Analysen af jordprøverne viser klart at der ikke er noget belæg for at det skulle være nødvendigt at have udført de af entreprenøren påståede ekstraarbejder i forbindelsen med støbningen af terrændækket.

Jeg skriver dette for at illustrere nogle sager som også vedrører det som Neptun- 101 og 202 jo taler om, at få har mere indflydelse og bestemmer mere end flertallet af hvad der måtte have konsekvenser for netop flertallet og egen vinding for dette elitære fåtal, som i dette tilfælde er anført af Dansk Byggeri og deres lobbyarbejde for at få og have indflydelse på gældende love, regler og bestemmelser for udøvelsen af deres medlemmers erhverv.

Vi får at vide at dette ikke økonomisk og juridisk kan betale sig at gå imod dette system og hvis vi gør skal systemet nok stå sammen for at fastholde egne særinteresser og ikke medvirke til at skabe nogen præcedens i retspraksis som måtte kunne påvirke indtjeningsmulighederne både for byggebranchens aktører, men også for syns. og skønsmænd, advokater osv i fremtiden, hvis der skulle skabes en lovgivning som i langt højere grad ville betyde at det var byggebranchens egne aktører som ville få besked på at det ikke vil kunne betale sig at gøre en klage over fejl og mangler til en tvist som skulle afgøres ved domstolene, som ville kræve af byggebranchens aktører at de faktisk selv kunne bevise deres egne påstande som begrundelse for berettigelsen til at kræve betaling af en forbruger som bygherre.

her sidder vi olgså alle blot og hysser os med kaffen og forargelsen over beskrivelserne i mediernes utallige forbrugerprogrammer om hvorledes byggebranchens aktører sender forbrugerne som private bygherrer ud i den ene menneskelige og økonomiske katastrofe efter den anden uden at vi rører en finger for at udøve politisk pres og krav om at dette vanvid stoppes en gang for alle med at byggebranchens aktører må kræves at kunne løfte bevisbyrden for at deres påstande om betaling er berettigede.

Situationen i dag er således at byggebranchens aktører kan tage telefonbogen fra en ende og sende alle en regning på f.eks. udskiftning af en pakning til vandhanen eller noget andet som ikke umiddelbart er synligt og i 90 5 af tilfældene vil domstolene skulle tilkende dem betalingen herfor fordi forbrugeren som privat bygherre ikke kan løfte bevisbyrden for at pakningen ikke skulle være skiftet, at han ikke har ringet efter håndværkeren osv osv osv.