#135926
Anonym

Afdrager du med 10300 kr. eller er beløbet inkl. renteudgifter?

Den måde jeg har forstået det på er, at man indgår en aftale med banken på baggrund af den rentesats, der på det givne tidspunkt er. I mit tilfælde var det 6,75%. Stiger/falder renten i løbet af 10 år, så ændres ydelsen derefter. Her tænkes altså at den gennemsnitlige renteforskel i forhold til udgangspunktet i en 10-årig periode er forskellig fra 0 %.
Dvs. hvis renten gennemsnitlig er højrere/lavere end udgangspunktet, så stiger/falder ydelsen. Det ligger en frit for, om man vil betale mere af end aftalt.

Praktisk set så forlænger banken (indtil ydelsen skal genforhandles) tilbagebetalingsperioden. Derfor er ydelsen “fastfrosset”, lånets løbetid bliver forlænget/forkortet.