#368886
morsdreng

Ved beskatning af ejendomsavance gælder den såkaldte “parcelhusregel” der betyder, at man ikke beskattes af en evt. fortjeneste/avance hvis man selv har boet i ejendommen.

Indeståendet på bankkonto og kursværdien af værdipapirer indberettes til SKAT årligt pr. den 31.12. Det må fremgå tydeligt at de opgørelser som netop udsendes i disse dage.