#368883
morsdreng

Din personskadeerstatning er indsat på en særskilt konto i banken. Du har anvendt en del af erstatningen til køb af hus, hvilket er tinglyst på ejendommen. Både indeståendet og huset er derfor kreditorbeskyttet. Selv hvis du søger kontanthjælp skal en beskyttet personskadeerstatning ikke modregnes i denne. Du bør derfor undersøge om du har ret i, at du som pensionist kan risikere at personskadeerstatningen modregnes i evt. offentlige ydelser.

Det er derimod dine likvide midler som du kan risikere bliver modregnet i offentlige ydelser. At du kan ændre dine frie likvide midler til en personskadeerstatning og dermed gøre dem kreditorbeskyttet og undgå modregning i offentlige ydelser er en umulighed

Pantsætter/belåner du huset er det ikke længere kreditorbeskyttet. Det samme gælder hvis du indsætter midler som ikke stammer fra personskadeerstatning på den særskilte konto i pengeinstituttet.