#135722
thsv

Det er jo sådant set ligegyldigt, hvad obl.restgælden er!
Du kan købe lånet af sælger for den pris, det vil koste ham at indfri lånet.
Er Hovedstolen 1.143.000 kr afregnes denne til ca. kurs 90, hertil lægges så kurtage og indfrielsesgebyr:
Kontantværdien af dette lån bør derfor ca. 1.030.350 kr.
Du skal så betale overtagelsesgebyr på formentligt 1.000 kr.

Men jeg ville som sagt optage Flex-lån istedet, og derved undgå kurstabet, og få en lavere rente.