#135496
Anonym

Hej

Se blot bort fra svaret fra Neptun – det er bare endnu et af de ubrugelige indlæg fra Neptum og hans kumpaner.

Tilbage til dit indlæg:
Det lyder som om, at din bankrådgiver har misforstået noget, da et forhåndslån og en Byggekredit, begge er produkter til dækning af det samme behov – nemlig finansiering af et byggery/ombygning. Umiddelbart er det altså enten eller, selvom man i nogle tilfælde benytter begge produkter.

Som du beskriver det, lyder det som om, at der først skal hæves på den spærrede såkaldte Byggekonto, når byggeriet er færdigt, og Byggekreditten skal indfries. Dette er IKKE korrekt, for som du selv skriver, skal man så betale renter af både forhåndslånet og Byggekreditten, og man kan ligeså godt vente med at hjemtage lånet i kreditforeningen, til det kan blive et endeligt lån.

Det skal være således, at forhåndslånet udbetales på baggrund af en foreløbig vurdering, før byggeriet påbegyndes. Provenuet af lånet placeres sandt nok på en spærret konto, men kan typisk blive udbetalt ved forevisning af regninger og fakturaer. Der er altså slet ingen grund til en mellemfinansiering via en Byggekredit.

Ved siden af forhåndslånet stilles der typisk en garanti for entreprisesummen, overfor entreprenøren, som løbende nedskrives i forbindelse med, at ratebetalingerne forfalder. Denne garanti koster en løbende provision.

Jeg synes du skal kontakte Alm. Brand og sige, at du ønsker et forhåndslån i kreditforeningen, og IKKE en Byggekredit. Sådan kan det foregå i andre banker, og der er bestemt at foretrække – omkostningsmæssigt og bekvemmelighedsmæssigt.

Jeg håber du kan bruge mit svar til noget – ellers er du velkommen til at spørge igen.

Hilsen Lykkedrengen