#135432
Nultopskat

Indtil videre er der kun tale om udspil, intet er vedtaget eller forhandlet.
I dit tilfælde vil køb af ny bil øge dine rente udgift til 135.000/år altså 35.000 over fradraget.
Værdien af dit rentefradrag er i dag 33% og dette foreslås nedsat til 25 %.
Altså er forskellen 8 % af 35.000 = 2.800 kr/år. Om det er meget eller ubetydeligt må du selv afgøre..